Thuisverpleging - Gemeente Steenokkerzeel  thumbnail

Thuisverpleging - Gemeente Steenokkerzeel

Published Dec 10, 23
4 min read


Het goede nieuws is dat we eindelijk een eerste meerjarencontract hebben tussen een zorgverzekeraar en de wijkverpleegkundige zorg. zeker financiële zorgverlening b.v. Dat is heel mooi. Wat mij en Groen, Links betreft zullen er nog vele volgen. Laat dit dus een voorbeeld zijn - zorgverlening de leijgraaf b.v. Ik ben benieuwd hoe de Minister hierover denkt. Ten slotte de palliatieve zorg, waar wel al een kwaliteitskader ligt

Nu moet het natuurlijk toegepast gaan worden. We zien dat er al veel specialistische palliatieve kennis is in de ziekenhuizen, maar nog een stuk minder in de eerste lijn. Binnenkort start een indrukwekkende samenwerkingspilot tussen een aantal ziekenhuizen en huisartsenpraktijken in Noord-Holland en Flevoland onder de noemer Palli, Support. evalueer de zorgverlening. Mijn vraag aan de Minister is of hij bereid is om dit initiatief nauwlettend te volgen en de goede voorbeelden en de mogelijke obstakels waar men tegen aanloopt in het uitvoeren van de doelen uit het kwaliteitskader, te delen met andere regio's

Tot slot las ik in het rapport Palliatieve zorg dat de informatie van VWS over de toegang tot geestelijke verzorging nog erg complex en gedateerd is. Daar wil mijn fractie graag verandering in brengen (verpleegkundige zorgverlening aan ouderen finnema). Dank u wel - zorgverlening het baken elburg. De : Dank u wel. Mevrouw Bergkamp. Mevrouw (D66): Dank u wel, voorzitter

De wijkverpleegkundige bezoekt de oudere al in het ziekenhuis en eenmaal thuis volgen ook meerdere bezoeken, hetgeen leidt tot betere zorg (zorgverlening organisatie en beroep niveau 4). Na het UMCG volgden al snel 40 ziekenhuizen die nazorg leveren volgens een bepaalde methode. Mijn vraag aan de Minister is hoe we eraan kunnen bijdragen dat nog meer ziekenhuizen daartoe overgaan, want er zijn heel veel mooie resultaten

Az Zorgverlening

Een ander veelbelovend project, ook van het UMCG, heet Verpleegkundige Topzorg. btw tarief zorgverlening. Door het gebruik van verpleegkundig specialisten kunnen mensen langer thuis blijven wonen en worden heropnames voorkomen. Er is echter een knelpunt met de tarieven. Kan de Minister in overleg treden met de NZa om te kijken wat precies het probleem is? Het zou zonde zijn als dit soort mooie projecten stranden als gevolg van regelgeving

Een tijdje geleden kregen we veel berichten dat de regeldruk in de wijkverpleging heel erg hoog is. Ik schrok daarvan - coördineert de zorgverlening. Wijkverpleegkundigen zijn 49% van de tijd bezig met regels - huishoudhulp zorgverlening. Dat geldt ook voor de dementiezorg. De Herbergier, een regelarme zorgformule voor dementie, stelde recent zelfs dat de overheid minder regels belooft, maar het er stiekem steeds meer wordenVolgens mij moeten we deze trend keren. Graag een reactie. Voorzitter. Ik kom op de wachttijden en casemanagement dementie (stg. zorgverlening she). Mijn collega van Groen, Links gaf het al treffend aan. We hebben nu wat meer inzicht in de wachttijden op papier, maar als het gebruik niet wordt gestimuleerd of aangeboden, dan zeggen die cijfers eigenlijk helemaal niks

Ik ben heel erg benieuwd hoe deze Minister hier uiting aan gaat geven. Voorzitter - kompas zorgverlening. Ik heb ook een vraag over het profiel van de casemanager dementie, ontwikkeld door V&VN - seksuele zorgverlening. Hoe staat het met de implementatie? Het gaat hier om een wijkverpleegkundige-plus. Het is niet iets wat je zomaar naast je werk kunt doen

Complementaire Zorg In De Palliatieve Zorgverlening Boek

Ik heb gisteren samen met mijn collega, mevrouw Dijkstra, schriftelijke vragen gesteld over de palliatieve zorg in relatie tot het doorbehandelen van ziekenhuizen. We kijken uit naar de beantwoording daarvan. Daarover bestaan tegenstrijdige gegevens en daar maken wij ons zorgen over. Voorzitter - unieck zorgverlening. Over de sociale benadering van dementie heb ik samen met mijn collega's van de Christen, Unie en Groen, Links een motie ingediend

Dat is nog niet zo heel lang geleden, maar wij vroegen ons af hoe het met de uitrol gaat. Het zou toch mooi zijn als het in Leeuwarden door kan gaan en als er nog een aantal regio's bij komen om hiervan te leren (stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen). Voorzitter. Tot slot. Mijn laatste onderwerp gaat over de academisering van verpleegkundigen

Er zijn tien hoogleraren op 300. 000 verpleegkundigen. plus financiële zorgverlening. In vergelijking: er zijn 600 hoogleraren op 60 (zorgverlening en btw). 000 artsen. Dat is natuurlijk een beetje appels met peren vergelijken, maar het geeft wel aan dat er sprake is van scheefgroei, terwijl verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen essentieel zijn voor alle ambities en doelstellingen die wij als partij hebbenHet manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst, getekend door ruim 100 organisaties en mensen uit het veld, werd dinsdag aangeboden aan de bewindspersonen (focus financiële zorgverlening). Graag horen wij een eerste reactie van de Minister daarop (www zorgverlening hetbaken nl). Is hij bereid om met alle relevante partijen, waaronder natuurlijk het ministerie, om tafel te zitten om met een plan te komen voor de verdere academisering van verpleegkundigen? Zo ja, wanneer kan de Kamer de informatie over de uitkomsten daarvan krijgen? Voorzitter, ik dank u wel

Latest Posts

Camerabeveiliging

Published Apr 16, 24
7 min read